Vägsäkerhet

Vägsäkerhetslagen finns för att öka säkerheten för de som färdas på vägen. Det betyder att den som är ansvarig för vägen (väghållaren) har skyldigheter att kontrollera säkerheten på olika sätt. Exempelvis ska regelbundna vägsäkerhetsinspektioner göras. Genom inspektionerna ska väghållaren undersöka behovet av underhåll, reparationer eller andra åtgärder för att kunna hålla sitt vägnät säkert.

Tidigt i ett vägprojekt ska en trafiksäkerhetsanalys göras. Därefter ska en oberoende granskare (trafiksäkerhetsgranskare) kontrollera vägsäkerheten ett flertal gånger. Kontrollerna ska sammanfattas i en rapport.

Vägsäkerhetslagen (2010:1362) trädde ikraft den 19 december 2010 och gäller för de större svenska vägarna.

Trafiksäkerhetsgranskare 

Transportstyrelsen är den myndighet som godkänner trafiksäkerhetsgranskare. För att bli godkänd trafiksäkerhetsgranskare behöver du gå en särskild utbildning och bedömas vara lämplig för uppgiften.

Du ska dessutom ha minst fem års erfarenhet av exempelvis vägutformning, tekniska lösningar för säkrare vägar och av olycksanalyser. Du bör också ha erfarenhet av vägar med mycket trafik, vägräcken och andra skyddsanordningar. Intyg på utbildning och erfarenhet skickas till Transportstyrelsen.

Du som vill veta mer om trafiksäkerhetsgranskare kan läsa i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:123). Där står om utbildning, godkännande och behörighetsbevis.

Transportstyrelsen tar ut en prövningsavgift för godkännande som trafiksäkerhetsgranskare (behörighetsbevis).

Fortbildning för trafiksäkerhetsgranskare

Sedan den 1 januari 2017 ställs krav på fortbildning minst vart tredje år för trafiksäkerhetsgranskare. Intyg på genomgången fortbildning skickas till vag@transportstyrelsen.se.

Kontakt

Ansökan om godkännande som trafiksäkerhetsgranskare och övriga frågor kan skickas till vag@transportstyrelsen.se

Av Transportstyrelsen godkända trafiksäkerhetsgranskare

 • András Várhelyi, Lunds universitet
 • Andreas Nordöst, Trafikverket
 • Charlotte Berglund, Sweco Sverige AB
 • Elin Delvéus, WSP Sverige AB
 • Emelie Larsson, AFRY
 • Jeffery Archer, Trafikverket
 • Karin Hassner, WSP Samhällsbyggnad
 • Kristina Mattsson, Trafikverket
 • Lars-Erik Andersson, AFRY
 • Lars Henriksson, Trafikverket
 • Louise Bergström, Sweco Sverige AB
 • Magnus Ståhl, Haninge kommun
 • Malin Ekman, Trafikverket
 • Mats O Pettersson, Trafikverket
 • Per Eriksson, Trafikverket
 • Per Strömgren, Movea Trafikkonsult AB
 • Svante Berg, Movea Trafikkonsult AB
 • Dejan Pijetlovic, Sweco Sverige AB

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!