Traktorkort

För att köra traktor a eller motorredskap klass II behöver du ett körkort eller ett traktorkort. För att få köra traktor b krävs ett körkort för bil.

Med ett traktorkort får du köra:

  • Traktor a (traktorer som är gjorda för en hastighet på högst 40 km/timmen).
  • Motorredskap klass II på vägar (motorredskap som är gjorda för en hastighet på högst 30 km/timmen).
  • Moped klass II.

För att få ett traktorkort krävs det att:

  1. Du har ett körkortstillstånd.
  2. Du har fyllt 16 år.
  3. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov.

Köra traktor från 15 år

Du kan ansöka om att få ta traktorkort vid 15 års ålder. För att få ett undantag från ålderskravet krävs särskilda skäl.

Läs mer om vad som krävs för att få ta traktorkort vid 15 års ålder.

OBS! Körkort med behörighet AM (moped klass I) ger också rätt att köra traktor a. AM-körkort går att ta från och med 15 år.

Läs mer om behörighet AM (moped klass I).

Undantag för att köra korta sträckor

Du får köra traktor a utan körkort eller traktorkort om du bara kör kortare sträckor på väg och

  • du kör till eller från en arbetsplats eller
  • mellan en gårds ägor eller liknande.

För mer information om vad en kortare sträcka innebär så kan du kontakta Polisen där du bor.

Läs mer om traktorer.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!