V2. Kör fram

Kör fram
Tecknet anger att trafikanten får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.

Vägmärkesfiler