P11. Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet
Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet ska köra in till vägkanten och stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus.

Vägmärkesfiler