F28. Parkeringshus

Parkeringshus
Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn kan vara infogat i märket.

Vägmärkesfiler