F26. Körfält avstängt

Körfält avstängt
Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i färdriktningen kan användas. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler