C32. Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör
Märket anger att en tillfällig hastighet som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler