C43. Slut på vändplats

Slut på vändplats
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör. Märket är anpassat till märke C42, vändplats.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler