C21. Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg
Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.

Vägmärkesfiler