C19. Minsta avstånd

Minsta avstånd
Märket anger förbud mot att hålla kortare avstånd till framförvarande motordrivna fordon i samma färdriktning än som anges på märket. Minsta tillåtna avstånd anges på märket.

Vägmärkesfiler