E13. Rekommenderad högsta hastighet

Rekommenderad högsta hastighet
Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler