E14. Rekommenderad högsta hastighet upphör

Rekommenderad högsta hastighet upphör
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att de tillfälliga förhållandena upphört.

Vägmärkesfiler