E3. Motortrafikled

Motortrafikled
Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Vägmärkesfiler