E9. Gångfartsområde

Gångfartsområde
Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § första stycket trafikförordningen är tillämpliga.

Vägmärkesfiler