E8. Gågata upphör

Gågata upphör
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör.

Vägmärkesfiler