Vägmärken

Det är regeringen som fastställer Sveriges vägmärken och andra anordningar.

Den nuvarande vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) gäller från den 1 juni 2007. Länken visar vägmärkesförordningen i fulltext utan bilder. För att se vägmärkenas utseende hänvisas till den tryckta texten av Svensk författningssamling (SFS 2007:90).

Transportstyrelsen har, enligt 8 kapitlet 1 § i vägmärkesförordningen, bemyndigande att meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Föreskrifterna nedan är de som i dagsläget är gällande inom detta område. Föreskrifterna som beslutades före Transporstyrelsens bildande återfinns på Trafikverkets hemsida. Dessa hittar du genom att följa länkarna i punktlistan nedan. Transportstyrelsens föreskrifter kan du söka ut i vår författningssamling som du hittar till höger på sidan.

  • Föreskrifter om bomanläggning i plankorsningar (TSVFS 1989:116)
  • Föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS 2007:305)
  • Föreskrifter om storlekar på vägmärken och andra anordningar (VVFS 2008:272)
  • Föreskrifter om vägmarkeringar (TSFS 2010:171)
  • Föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler (TSFS 2014:30)
Till toppen