Undantag från trängselskatt i Backa

Backaundantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet beskattas.

Kontrollpunkter är placerade väster om Backa. Huvudregeln är att betalstationerna med nummer 17–21, det vill säga vid på- och avfarterna mellan Backa och E6 Norr om Tingstad, är fria från trängselskatt, men att genomfartstrafiken beskattas. Endast den som passerar en kontrollpunkt före eller efter någon av dessa betalstationer inom 30 minuter kommer att beskattas.

Filmen nedan beskriver hur undantaget fungerar.

Watch in other languages (Arabic, Bosnian, English, Finnish, Persian, Somali, Sorani, Turkish).

Kontrollpunkternas placering

Här nedan ser du en översiktlig karta över kontrollpunkter och betalstationer i Göteborg. Kontrollpunkterna för Backa-undantaget är utmärkta som K1-K7.

Detaljerad karta med kontrollpunkter och betalstationer för trängselskatt med undantag för Backaområde (pdf-fil, 7 MB)

K1. Bäcktuvevägen
K2. Tuvevägen
K3. Minelundsvägen
K4. Deltavägen
K5. Backavägen
K6. Lundbyleden påfart
K7. Lundbyleden avfart

Detaljkartor över Göteborgs kontrollpunkter

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!