Informationen som visas är antalet in- och utpassager/antal färder genom betalstationerna per dag.

Vi redovisar det totala antalet passager varje dag, även om vi bara debiterar för passagerna upp till gällande maxtaxa för respektive stad.