Betala trängselskatt via autogiro

Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från ditt bankkonto. Du gör din anmälan om autogiro i din internetbank.

Trängselskatt betalas i efterskott. Varje månad skickar vi ut ett inbetalningskort med skattebeslutet för föregående kalendermånad. Du ser att ditt autogiro är aktiverat, när det står "makulerat" på inbetalningskortet.

Om du får ett inbetalningskort innan autogirot är aktiverat, måste du betala på egen hand. Om pengar saknas på det bankkonto du anmält för autogiro eller om du själv har avslutat autogirot, måste du också betala på egen hand.

Observera att autogiro för trängselskatt inte omfattar infrastrukturavgifter (broavgifter) eller andra skatter. I din internetbank kan du anmäla autogiro separat för bland annat infrastrukturavgifter och fordonsskatt.

Förtydligande

Observera att du betalar till andra bankgironummer när du betalar via autogiro, jämfört med om du betalar på annat sätt (till exempel via den avi som vi skickar ut).

Så här dras trängselskatten

Pengarna dras från det anmälda kontot en dag innan beloppet ska finnas bokfört på Transportstyrelsens konto för trängselskatt. Om det skulle vara så att täckning saknas på kontot, görs ett nytt försök (men det görs endast en gång).

Det belopp som kommer att dras framgår av det inbetalningskort som vi skickar ut. Även om du inte får inbetalningskortet kommer beloppet ändå att dras.

Autogiro för privatperson och enskild firma

Du som är privatperson (och du som har enskild firma) kan endast anmäla autogiro via din internetbank.

Ditt autogiro för trängselskatt gäller inte för tilläggsavgifter eller andra avgifter. Då ska du i stället använda det inbetalningskort som vi skickar till dig som är fordonsägare.

Observera att du som är privatperson (och du som har enskild firma)  endast kan anmäla autogiro via din internetbank. Numret till autogirot får du av banken när du ansöker om medgivande för autogiro för Transportstyrelsen. Observera att du måste anmäla olika autogiron för trängselskatt och infrastrukturavgift.

Autogirot gäller för alla fordon du äger

När du väl har fått ett medgivande om autogiro omfattar det automatiskt alla de fordon som du är registrerad ägare till. Om du köper ett nytt fordon, kommer det automatiskt att omfattas av autogirot så snart uppgifterna finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. På motsvarande sätt kopplas autogirot bort från ett fordon som du säljer.

Autogirot gäller för både Stockholm och Göteborg

Autogirot omfattar betalning för både Stockholm och Göteborg. Så vare sig du åker genom betalstationer i Stockholm eller Göteborg så gäller samma autogiro.

Vill du avsluta ett autogiro, byta konto eller bank?

Kontakta din bank för att avsluta ett avtal om autogiro (ta bort ett medgivande) eller om du vill byta konto för autogirot. Du kan vanligtvis själv både ta bort ett medgivande och byta konto i din internetbank.

Om du ska byta bank, hör med din nya bank om hur ditt autogiro ska hanteras.

Autogiro för företag

Autogiromedgivandet omfattar automatiskt alla de fordon som företaget är registrerad ägare till. Vid ägarbyten uppdateras autogiromedgivandet automatiskt så snart uppgifterna finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. 

Administrerar någon annan betalningen?

Om ditt företags fordon administreras av ett administrationsföretag, är det ofta de som sköter inbetalningen av trängselskatt. Det innebär att administrationsföretaget tecknar ett avtal om autogiro. Kontakta ditt företags administrationsbolag om du är osäker.

Anmäl autogiro för trängselskatt för företag

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information