Betalning och avisering

De skattepliktiga passager som ett fordon gör in i och ut ur Stockholm och Göteborg under en kalendermånad summeras till ett skattebeslut som betalas i efterskott. Det går inte att betala vid betalstationen.

Varje passage kostar beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet är 60 kronor per dygn och fordon i Göteborg och 105 kronor per dygn och fordon i Stockholm. (Totalt 165 kronor för Stockholm och Göteborg tillsammans.)

I vår e-tjänst ser du dina skattebeslut och preliminära passager för dina fordon:

Se uppgifter om din trängselskatt eller infrastrukturavgift

Så betalar du

Du kan betala trängselskatt via autogiro och e-avi (e-faktura). Du kan också betala med det inbetalningskort som vi skickar ut. Om du har en digital brevlåda (som tar emot post från myndigheter) kan du sedan januari 2018 få din avi dit. (Om du också har e-avi går vår avi i första hand till din internetbank).

Det är först när skattebeslutet är taget som det är möjligt att betala. I slutet av varje månad skickar vi ut beslutet (med inbetalningskort) till dig som fordonsägare. På beslutet framgår det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad och antalet passager. Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast det datum som anges på avin.

Betalar du på annat sätt än med den medföljande avin? Tänk då på att varje månads skattebeslut ska betalas för sig. Ange alltid OCR-numret och kontonumret från avin. 

Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten betalas i tid, även om du inte har fått en avi.

Observera att om skatten inte betalas in i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.

Skaffa en digital brevlåda

Från och med den 17 januari 2018 skickar vi även ut avier för trängselskatt digitalt. Genom att registrera dig hos en digital brevlådeoperatör får du din inbetalningsavi från oss direkt till din digitala brevlåda i stället för med vanlig post hem till dig.

Läs mer om hur du skaffar en digital brevlåda

Månadsvis betalning

Månad 1Månad 2Månad 3
Fordonets passager under månad 1 registreras.

Skattebeslutet för månad 1 fastställs och en avi skickas ut i slutet av månad 2.

Betalningen för månad 1 ska vara oss tillhanda den sista vardagen i månad 3.

Användningsförbud

Om fordonsägaren har mer än 5 000 kr i trängselskatteskulder (trängselskatt och tilläggsavgift) och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalats kan fordonet få användningsförbud.

Användningsförbudet gäller till dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats.