Sök på webbplatsen

Sökresultat

35 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Blankett L1466: Ansökan om förlängning / förnyelse av certifikat för ballong, segelflyg, ultralätt

Övergripande / Blanketter för luftfart

Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om förlängning, förnyelse av certifikat för ballong, segelflyg, ultralätt plan.

Ladda ner blankett L1466

Ballong och segelflygplan

Övergripande / Privat- och allmänflyg

Här hittar du information rörande ballong och segelflygplan. … EU-regelverk för verksamhet med ballonger och segelflygplan EU-kommissionen har nu sett över samtliga regler som rör verksamhet med segelflygplan och … ballonger inom ramen för initiativet för enklare, lättare och bättre lagstiftning för civil luftfart.

Segelflygplan, ballonger och luftskepp

Luftfart / Certifikat och utbildning

Segelflygplan, ballong och luftskepp På den här sidan finns information gällande flygteknisk underhållspersonal för segelflygplan, ballong och luftskepp … Från och med den 1 oktober 2019 ska Transportsyrelsen kunna utfärda Del-66 certifikat till personal som utför underhåll på segelflygplan, ballong och luftskepp … Från och med den 1 oktober 2020 ska segelflygplan, ballong och luftskepp vara underhållna av personal som innehar ett Del-66 certifikat med kategori

Luftfartyg

Luftfart / Privat- och allmänflyg

Ett luftfartyg är till exempel ett flygplan, en helikopter eller en ballong.

Information om undantag från EU-förordningen 1178/2011

Luftfart / Certifikat och utbildning

Nationella regler för flygcertifikat och utbildningsorganisationer för segelflyg och ballong tom 7 april 2020 Transportstyrelsen har begärt undantag … från EU-förordningen att inte tillämpa förordningen när det gäller bestämmelserna om flygcertifikat för segelflygplan och ballonger och utbildningsorganisationer … Detta innebär att reglerna fortsätter att vara nationella när det gäller flygcertifikat och utbildningar för segelflyg och ballonger.

Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet

Övergripande / Luftfartyg och luftvärdighet

motorsegelflygplan  (Minimalt inspektionsprogram för  Segelflygplan/motorsegelflygplan ELA2 som uppfyller kraven i Del-ML) (2020-04-02) Ballonger … Mall MIP Ballonger  (Minimalt inspektionprogram för ballonger ELA2 som uppfyller kraven i Del-ML) (2020-04-03) Bilaga I Luftfartyg

Obemannade friballonger med lätt last

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Uppsläpp av obemannade ballonger med lätt last kan endast tillåtas där det är mycket liten risk att de påverkar flygningar med flygplan, … helikoptrar och andra luftfartyg, eftersom man inte kan påverka ballongens flygbana. … Ballongens position och höjd ska kunna meddelas till berörd flygtrafikledningsenhet minst var 15 min.

Raketer, latexballonger och svävande lyktor

Övergripande / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Följande regler måste följas: Ballongerna får inte innehålla metallfolie. … Inga detaljer av hårt material får används för att försluta ballongerna. … Högst 1000 ballonger får släppas upp vid varje tillfälle. Ballongerna får inte vara hopknutna med varandra.

Passagerar- och godstrafik

Övergripande / Flygbolag

Här finns information som riktar sig till svenska flygföretag med flygplan, helikopter, ballong och segelflygplan som bedriver, eller avser ansöka om

Luftfart

Övergripande / Avgifter

Privat- och trafikflygarcertifikat Bl.a. behörigheter, segelflygplan, ultralätta flygplan, ballong, flygmaskinist.