Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


1184 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart, [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'] och Övergripande.

Autogiro för fordonsskatten – så här fungerar det

Vägtrafik / Fordon

För skattebefriade eller avställda fordon omfattar autogirot även ordinarie vägtrafikregisteravgift. … Autogirot gäller för alla fordon du äger Autogirot omfattar automatiskt alla de fordon du är registrerad ägare till. … Du kan inte betala fordonsskatt för någon annans fordon via autogiro.

Fordonsbelysning

Vägtrafik / Trafikregler

Att fordon har rätt belysning är viktigt för samspelet i trafiken. Det är viktigt att du ser och att du syns i trafiken! … Vitt ljus framåt Fordon får bara visa vitt eller gult ljus framåt. I dagsljus ska du använda halvljus, men du får även använda annat ljus. … Vid färd på väg med ett fordon ska lyktor och strålkastare som är föreskrivna för fordonet vara tända.

Vägtrafikregisteravgift

Vägtrafik / Fordon

Här får du veta vad vägtrafikregisteravgift är, vem som ska betala avgiften och vilka regler som finns för avställda, avregistrerade och skattebefriade fordon … och anpassning, kostnader inom it-området samt kostnader för tjänster kopplade till vägtrafikregistret exempelvis ägarbyten samt av- och påställning av fordon … Vägtrafikregisteravgift ska tas ut för ett fordon som registrerats i vägtrafikregistret. Se  aktuella avgifter för registerhållning .

Fordonsuppgifter - dina fordon

Vägtrafik / E-tjänster och blanketter

Fordonsuppgifter - ditt fordon

Koder för fordonsuppgifter

Vägtrafik / Fordon

Koder för fordonsuppgifter Det finns uppgifter för alla registrerade fordon i Vägtrafikregistret. …   Uppgifter om ett fordons beskaffenhet och utrustning beskrivs normalt sett i form av fasta värden som längd, bredd, vikt, vilket fordonsslag det …  Vissa egenskaper och förutsättningar hos ett fordon är beskrivna i form av koder.

Blankett TSJ7026: Ansökan om godkännande av fordon - rullande materiel

Övergripande / Blanketter för järnväg

Ansökan, godkännande, fordon, rullande, material

Ladda ner blankett TSJ7026

Traktor

Vägtrafik / Fordon

Traktor är ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar, som är inrättat för att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning … Traktorer ska ha en skylt som talar om att de är ett långsamtgående fordon (LGF-skylt). … Läs mer på vår sida Skattepliktiga fordon . Trafikförsäkring: Ja. Läs mer om trafikförsäkring .

Mitt fordon har körförbud, har det körförbud även när det blir 50 år?

Vägtrafik / Fordon

Ja, fordon som har körförbud kommer fortfarande att ha körförbud. Ett körförbud kan endast hävas av en godkänd fullständig kontrollbesiktning.

Ny e-tjänst stöd för tunga fordon

Övergripande / 2018

Ny e-tjänst stöd för tunga fordon Transportstyrelsen lanserar en ny E-tjänst, "Lastbilskalkylatorn". … Tjänsten är ett hjälpmedel främst för yrkesförare som kör tunga fordon. … E-tjänsten fungerar så att man börjar med att ange registreringsnummer för de fordon som man tänker koppla ihop.

Återbetalning av fordonsskatt

Vägtrafik / Fordon

Om du ställer av ett fordon, behöver du inte längre betala fordonsskatt . Om det finns överskjutande fordonsskatt, återbetalar vi den. … Exempel: Ett fordon ställs av den 1 september. betalar tillbaka fordonsskatt från och med september månad. Ett fordon ställs av den 5 mars.