Sök på webbplatsen

Sökresultat

67 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Bonus malus

Vägtrafik / Fordon

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta … Bonus – till bilar med låg klimatpåverkan Bonus innebär ett stöd för den som köper personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar … Läs mer och beräkna din bonus Malus – förhöjd fordonsskatt Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna

Malus

Vägtrafik / Fordon

Malus – för bilar med höga utsläpp För bilar med höga utsläpp tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut i tre år från det att fordonet blir skattepliktigt …   Malus omfattar bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som stämmer in på alla punkter här nedan: … Grundbeloppet  är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon som omfattas av malus.

Beräkna din preliminära bonus

Vägtrafik / Fordon

Bonus - till bilar med låg klimatpåverkan Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare med utsläpp av koldioxid … upp till ett visst värde kan premieras med en bonus … {} Här kan du beräkna din preliminära bonus för nya fordon från och med 1 juli 2018.

Malus - beräkna din fordonsskatt

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Malus - beräkna din fordonsskatt

En vecka kvar till bonus och förändrad fordonsskatt vid nybilsköp

Övergripande / Pressmeddelanden

Införande av bonus malus den 1 juli 2018. Snart införs bonus malus som kan innebära bonus eller en förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Istället införs de nya reglerna som går under benämningen bonus malus. … – Bonus malus är något som direkt påverkar ekonomin vid nybilsköp.

Paus i utbetalningar av klimatbonus

Övergripande / Pressmeddelanden

Bonusens belopp påverkas av flera faktorer och kan som högst vara 70 000 kronor. … Bonusen ska betalas ut tidigast sex månader efter första registreringsdatum. … Läs mer: Bonus malus Kontaktuppgifter för media Transportstyrelsens presstjänst 010-495 43 00 Press@transportstyrelsen.se

Bonus

Vägtrafik / Fordon

Bonus - for low emission vehicles On 1 July 2018, the five year vehicle tax relief for cars previously called "green cars" was removed, and the "reward … for super green cars" was replaced by a bonus for  low emission vehicles  ("klimatbonusbilar"). … For  zero emission  vehicles the maximum bonus is 70,000 SEK.

Privatperson eller företagare - Vad behöver jag göra för att få bonus?

Vägtrafik / Fordon

För att en bonus ska kunna betalas ut måste du som fordonsägare skicka in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen … Vi behöver få in försäkran från både privatpersoner och företag för att kunna räkna ut vilken bonus som är aktuell för klimatbonusbilen. … En enskild firma är nämligen en företagsform, och bonusen räknas ut på olika sätt för privatpersoner och företag.

Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

Övergripande / 2018

Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Bonus malus kallas de nya bonus- och skattereglerna. Bonus betyder att den som köper en bil med låga koldioxidutsläpp får en bonus. … Koldioxidutsläppet styr Det är utsläppen av koldioxid som bestämmer om den nya bilen får bonus eller malus.

Vem får bonus?

Vägtrafik / Fordon

Du kan få bonus om du har köpt och ställt på en klimatbonusbil efter den 30 juni 2018. … Tidigast sex månader efter köpet av den nya bilen prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut. … Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus.