Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


74 träffar
Visar resultat från alla trafikslag.

Bonus malus

Övergripande / Fordon

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta … Klimatbonus upphör Bonus – till bilar med låg klimatpåverkan Bonus innebär ett stöd för den som köper personbilar klass I och II, lätta bussar … Läs mer och beräkna din bonus Malus – förhöjd fordonsskatt Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna

Malus

Vägtrafik / Fordon

Malus – för bilar med höga utsläpp För bilar med höga utsläpp tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut i tre år från det att fordonet blir skattepliktigt … Malus omfattar bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som stämmer in på alla punkter här nedan: Fordonet … Grundbeloppet  är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon som omfattas av malus.

Bonus malus

Vägtrafik / Fordon

The bonus malus system The idea of the bonus malus system is to reward vehicles that emit relatively small amounts of carbon dioxide (CO2), while burdening … What is a bonus malus system? Bonus means good. Malus means bad. … Read more about bonus Read more about malus  

Beräkna din preliminära bonus

Övergripande / Fordon

Bonus - till bilar med låg klimatpåverkan Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare med utsläpp av koldioxid … upp till ett visst värde kan premieras med en bonus. … Klimatbonus upphör Här kan du beräkna din preliminära bonus för nya fordon från och med 1 juli 2018.

En vecka kvar till bonus och förändrad fordonsskatt vid nybilsköp

Övergripande / Pressmeddelanden

Införande av bonus malus den 1 juli 2018. Snart införs bonus malus som kan innebära bonus eller en förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Istället införs de nya reglerna som går under benämningen bonus malus. … – Bonus malus är något som direkt påverkar ekonomin vid nybilsköp.

Vem får bonus och när betalas bonusen ut?

Vägtrafik / Fordon

Du som köpt och ställt på en klimatbonusbil kan få bonus tidigast sex månader efter bilen ställts på första gången. … Förutsättningarna för att få bonus är att pengar finns och att bilen hade ett nybilspris som uppgick till högst 700 000 kronor, enligt Skatteverkets … Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus.

Vem får bonus och när betalas bonusen ut?

Vägtrafik / Fordon

Du kan få bonus om du har köpt och ställt på en klimatbonusbil efter den 30 juni 2018. … Tidigast sex månader efter köpet av den nya bilen prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut. … Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus.

Paus i utbetalningar av klimatbonus

Övergripande / Pressmeddelanden

Bonusens belopp påverkas av flera faktorer och kan som högst vara 70 000 kronor. … Bonusen ska betalas ut tidigast sex månader efter första registreringsdatum. … Läs mer: Bonus malus Kontaktuppgifter för media Transportstyrelsens presstjänst 010-495 43 00 Press@transportstyrelsen.se

Promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet Promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet (dnr

Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

Övergripande / 2018

Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. … Bonus malus kallas de nya bonus- och skattereglerna. Bonus betyder att den som köper en bil med låga koldioxidutsläpp får en bonus. … Koldioxidutsläppet styr Det är utsläppen av koldioxid som bestämmer om den nya bilen får bonus eller malus.