Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


38 träffar
Visar resultat från alla trafikslag.

Bonus malus

Vägtrafik / Fordon

Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar.

Malus

Vägtrafik / Fordon

För bilar med höga utsläpp tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut i tre år från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.

Bonus

Vägtrafik / Fordon

Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare med utsläpp av koldioxid upp till ett visst värde kan premieras

Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

Om Transportstyrelsen / Pressrum

Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil.

Promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

Om Transportstyrelsen / Pressrum

<a title="Promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (PDF-fil, 506 kB), öppnas i nytt fönster" href="/link/3799e5c783d84482a25b23e61795cdf4

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar införs 1 juli 2018

Om Transportstyrelsen / Pressrum

Från och med den 1 juli 2018 införs bonus malus som kan innebära bonus eller en förhöjd fordonsskatt (malus) för den som köper ny bil.

En vecka kvar till bonus och förändrad fordonsskatt vid nybilsköp

Om Transportstyrelsen / Pressrum

Införande av bonus malus den 1 juli 2018. Snart införs bonus malus som kan innebära bonus eller en förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil.

Promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Om Transportstyrelsen / Pressrum

<a title="Promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet (PDF-fil, 126,9 kB), öppnas i nytt fönster" href="/link/0f103d526ff245639c191b6

En vecka kvar till bonus och förändrad fordonsskatt vid nybilsköp

Om Transportstyrelsen / Pressrum

Införande av bonus malus den 1 juli 2018. Snart införs bonus malus som kan innebära bonus eller en förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil.

Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Om Transportstyrelsen / Pressrum

<a title="Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) (PDF-fil, 194,1 kB), öppnas i nytt fönster" href="/link/02c6402ad6764e039c34779da7