Tillbud och olyckor – yrkessjöfart

Varje år tar Transportstyrelsen emot flera hundra olycks- och tillbudsrapporter från yrkessjöfarten. Rapporterna utgör ett underlag för analysarbete och publikationer.

Under de inledande decennierna av 2000-talet inkom cirka 200-250 händelserapporter om året för att omkring 2018 börja öka till omkring 400-500 rapporter per år. Ökningen beror dels på att fler rapporterar självmant, dels att Transportstyrelsen har utökat sitt samarbete med olika aktörer.

Rapporterna kategoriseras och analyseras och är en viktig del av Transportstyrelsens sjösäkerhetsarbete. De inrapporterade händelserna används bland annat som underlag till Transportstyrelsens analysarbete, där trender i tillbuds- och olycksutvecklingen följs upp och åtgärder vidtas vid behov.

Varje år publicerar Transportstyrelsen en säkerhetsöversikt som redogör för säkerhetsläget och -utvecklingen. Säkerhetsöversikterna hittas under Transportstyrelsens publicerade rapporter.

Informationen från rapporterna kan även ligga till grund för till exempel ett seminarium eller möte riktat till branschen och till andra publikationer.

Kontakta oss om du önskar ta del av ytterligare statistik rörande yrkessjöfarten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!