Registrering och handläggningstid

Följ dessa tips och råd angående registrering för att din handläggning ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Vi rekommenderar att du registrerar din ansökan på Mina sidor för sjömän. Där kan du följa ditt ärende.

Logga in på Mina sidor 

På sidan framgår även inrapporterad sjötjänstgöring på svenska fartyg, sjömannens giltiga behörigheter med mera. Denna information visas på ett sjötjänstutdrag som du kan skapa i tjänsten.

Tillhörande bilagor

Du kan bifoga tillhörande handlingar såsom sjötidsintyg eller dokument som rör din ansökan direkt i ansökningsförfarandet. Dessa kan vara i PDF eller ett bildformat och laddas upp via Mina sidor.

Betalning

Betalning sker i förskott i form av ansökningsavgift. För att ditt ärende ska handläggas så snabbt som möjligt rekommenderar vi att du erlägger ansökningsavgiften med betalkort direkt i samband med att du registrerar ditt ärende på Mina sidor.

Har du inget betalkort kan du betala med ett OCR-nummer. Det brukar ta cirka 3 arbetsdagar för oss att se att avgiften är registrerad på vårt konto. Nödvändig information hittar du på ditt ansökningsunderlag på Mina sidor.

Kontakt i ärendet

Om underlaget till din ansökan är bristfälligt skickar vi normalt ut en kompletteringsansmodan. Detta görs på det sätt du valt att vi ska ta kontakt med dig i varje enskilt ärende, postbrev eller e-post. Standardvalet är at det görs per e-post. Du får då reda på vad som saknas i ditt ärende direkt i din e-brevlåda. Du kan sedan ladda upp de intyg som efterfrågas direkt från Mina sidor för sjömän.

Om du anger ditt mobiltelefonnummer i ansökan får du även ett SMS när vi skickat ditt tillstånd på posten. Denna funktion måste aktiveras på Mina sidor.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett behörighetsärende är normalt cirka 2 veckor.

Transportstyrelsen utfärdar årligen cirka 8 000 behörigheter/certifikat. Under vissa perioder, t.ex. vid skolslut, är belastningen mycket hög och handläggningstiderna kan då bli betydligt längre.

Om du undrar över exempelvis när din behörighet är klar är det önskvärt att du följer upp det på Mina sidor eller skickar din fråga via mejl till sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se.

På så sätt undviker vi att handläggarna lägger allt för mycket tid på telefonfrågor och kan istället ägna sig åt att arbeta med att handlägga inkomna ärenden.

Vid de tillfällen då handläggningstiden överstiger 3 veckor kan Transportstyrelsen i enstaka fall ge förtur till ett visst ärende om det finns särskilda skäl.

Detta kan ske endast efter kontakt med en behörighetshandläggare. För snabb kontakt och framför allt rätt kontakt ska en sådan begäran göras via sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!