Omhändertagande av toalettavfall på andra fartyg än passagerarfartyg

Kraven på tank eller reningsutrustning för omhändertagande av toalettavfall ska gälla för alla fartyg som trafikerar inre vattenväg, inte bara för passagerarfartyg.

Föreskriftstext

Ett fartyg ska, när det trafikerar svenska inre vattenvägar, vara ut­rustat med en uppsamlingstank för toalettavfall i enlighet med andra stycket, eller med lämplig fartygsbaserad avloppsrenings­anläggning som uppfyller de krav som anges i kapitel 14a och i tillägg VI och VII i bilaga II till direktiv 2006/87/EG.

Uppsamlingstank för toalettavfall ska ha tillräcklig kapacitet och vara utrustad med nivåmätare. Det ska finnas pump och rör för tömning av tanken till en mottagningsanordning ombord. Rören ska vara utrustade med en utsläppsanslutning enligt SS-EN 1306:1996 eller ISO 8099:2000.

Transportstyrelsen kan efter ansökan medge undantag från krav enligt första och andra stycket för ett fartyg som bedöms vara minst lika ända­måls­enligt utrustat och som inte är ett passagerarfartyg. (2 kap. 21 § i TSFS 2014:96)

Nivå i direktivet

Direktivet ställer krav på tank eller reningsutrustning för omhändertagande av toalettavfall för passagerarfartyg men inte för övriga fartyg.

Typ av avvikelse

Kravet är ett särkrav för fartyg andra än passagerarfartyg och ska gälla oavsett zon (art. 7.1).

 

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!