Nödljus

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 1 och 2 ska vara utrustat med sex fallskärmsljus som uppfyller kraven i LSA-koden 3.1 när det trafik­erar svenska inre vattenvägar. Fallskärmsljusen ska förvaras i styrhytten eller i dess omedelbara närhet.

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 3 och 4 ska vara utrustat med sex handbloss som uppfyller kraven i LSA-koden 3.2 när det trafikerar svenska inre vattenvägar. Handblossen ska förvaras i styrhytten eller i dess omedel­bara närhet.

Arbetsbåtar på fartyg som trafikerar svenska inre vattenvägar ska vara utrustade med sex handbloss som uppfyller kraven i LSA-koden 3.2. (2 kap. 20 § i TSFS 2014:96)

Nivå i direktivet

Direktivet ställer inte krav på att fartyg ska vara utrustade med nödljus.

Typ av avvikelse

Kravet är ett tilläggskrav för fartyg i zon 1 och 2 (art. 5.1) och för passagerarfartyg i zon 3 (art. 5.2) samt ett särkrav för lastfartyg i zon 3 (art. 7.1).

 

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!