Klasscertifikat

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 1 och 2 ska ha ett giltigt klass­­certifikat utfärdat av ett erkänt klassificeringssällskap när det trafikerar svenska inre vattenvägar. (2 kap. 1 § i TSFS 2014:96)

Nivå i direktivet

Direktivet anger att ett klasscertifikat utgör ett fullgott alternativ för verifiering av fartygets skrovkonstruktion, men saknar krav på klasscertifikat.

Typ av avvikelse

Kravet är ett tilläggskrav i zon 1och 2 för alla fartyg (art. 5.1).

 

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!