Rekommendationer för farleder

Här publiceras särskilda rekommendationer rörande sjötrafiken. Tabellen är senast uppdaterad med TSS 2019-2204.

Rekommendation Titel/ärende
2022  
TSS 2022-4404 Transportstyrelsens rekommendationer för simulering av farleder
TSS 2022-4406 Transportstyrelsens rekommendationer för utformning av farleder
2019  
TSS 2018-4536 Rekommendation för sjötrafiken i område utanför Helsingborgs Västhamn och Sydhamn
2014  
TSS 2014-709 Rekommendation för sjötrafiken i farled nr 110 in till Strömstad
2012  
TS/SF-rek 10/2012 Rekommendation avseende fartygsanlöp till PetroPort Stenungsund
2011  
TS/SF-rek 08/2011 Rekommendation för sjötrafiken i Sannasundet i Ångermanälven
TS/SF-rek 05/2011 Rekommendationer för fartygstrafik till oceankajen i Oskarshamns hamn med fartyg längre än 150 m
Ersätter TS/SF-rek 09/2009
2009  
TS/SF-rek 05/2009

Allmänt anrop utanför fastställda VTS-områden 

General call outside establish VTS-areas (summary in English) 

TS/SF-rek 01/2009 Anlöp Alfredhems hamn, Örnsköldsvik

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!