Rekommendationer för farleder

Här publiceras särskilda rekommendationer rörande sjötrafiken. Tabellen är senast uppdaterad med TSS 2019-2204.

RekommendationTitel/ärende
2019  
TSS 2018-4536 Rekommendation för sjötrafiken i område utanför Helsingborgs Västhamn och Sydhamn
TSS 2019-2204 Rekommendation för utformning av farleder
2016  
TSS 2016-646 Rekommendation för simulering av farleder
2014  
TSS 2014-709 Rekommendation för sjötrafiken i farled nr 110 in till Strömstad
2013  
TS/FS-rek 10/2013  Rekommendation för fartygstrafik i Pitsundet, farled 7512A
TS/FS-rek 9/2013  Rekommendation för fartygsanlöp till Rundvik, farled 722
TS/FS-rek 8/2013 Rekommendation för fartygsanlöp till Karlsborg, farled 781
TS/FS-rek 6/2013 Rekommendation för anlöp till Oskarshamnsverket, Simpevarp, farled 337
TS/FS-rek 4/2013 Rekommendation för fartygsanlöp till Karlsborg farled 786
(Ersätter TS/FS-rek 1/2013)
2012  
TS/SF-rek 10/2012 Rekommendation avseende fartygsanlöp till PetroPort Stenungsund
TS/SF-rek 6/2012 Rekommendation gällande fartygstrafiken i Torshamnsleden Göteborg
TS/SF-rek 5/2012 Anlöp till Wallhamns hamn med stora biltransportfartyg (Ersätter TS/SF-rek 11/2009)
TS/SF-rek 2/2012 Rekommendationer gällande passage av anläggningsområde på Sundsvallsfjärden samt anlöp till Cementakajen och Vindskärskajen i Sundvalls hamn.
TS/SF-rek 1/2012 Rekommendation gällande anlöp till Wallhamns hamn med stora biltransportfartyg.
2011  
TS/SF-rek 10/2011 Rekommendation avseende leddjupgående i farled 801, Luröleden
TS/SF-rek 08/2011 Rekommendation för sjötrafiken i Sannasundet i Ångermanälven
TS/SF-rek 07/2011 Rekommendation för fartygstrafik till Västervik
TS/SF-rek 06/2011 Rekommendationer avseende leddjupgående i farled 902 Mälaren
Ersätter TS/SF-rek 01/2011
TS/SF-rek 05/2011 Rekommendationer för fartygstrafik till oceankajen i Oskarshamns hamn med fartyg längre än 150 m
Ersätter TS/SF-rek 09/2009
TS/SF-rek 02/2011 Rekommendationer avseende anlöp till masskajen, Skutskär
2010  
TS/SF-rek 08/2010 Rekommendationer avseende anlöp till Skärnäs, Iggesund
(Ersätter TS/SF-rek 06/2010)
TS/SF-rek 07/2010 Rekommendationer avseende anlöp Skelleftehamn
2009  
TS/SF-rek 15/2009 Anlöp Domsjökajen Örnsköldsvik
TS/SF-rek 14/2009 Anlöp Storugns
TS/SF-rek 05/2009

Allmänt anrop utanför fastställda VTS-områden 

General call outside establish VTS-areas (summary in English) 

TS/SF-rek 01/2009 Anlöp Alfredhems hamn, Örnsköldsvik

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!