Sjömansrulla

Ombord på varje fartyg ska finnas en sjömansrulla i form av en lösbladspärm. I den ska bland annat en kopia av tjänstgöringsbeskedet förvaras. Den kan även fungera som samlingspärm för informationsblad, blanketter m.m.

På fartyg som använder webbmönstring eller rapportering med datafil ska en datalista med motsvarande uppgifter skrivas ut på begäran. Om rederiet sköter besättningsarbetet från kontor i land får rullan och motsvarande uppgifter förvaras där. Det gäller även när mönstring sker genom webbmönstring.

Rullan ersätter inte den besättningslista som måste upprättas varje gång fartyget är i drift och som visar vilka som är ombord. Denna lista skall av säkerhetsskäl förvaras i land för att kunna användas i händelse av olycka med fartyget.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!