Rekonstruktion av besättning

På rederikontoret i land ska alltid finnas möjlighet att rekonstruera den vid ett visst tillfälle ombordvarande besättningen.

Observera att det inte räcker med att besättningen kan rekonstrueras efter avslutad resa; rederiet måste alltid veta vilken personal som finns ombord även om besättningslistan från fartyget inte är tillgänglig, till exempel på grund av sjöolycka.