Produktvarning - Räddningsdräkt - RONGSHENG RSF-I

2018-05-16

US Coast Guard har informerat EU Kommissionen om möjliga fel på en räddningsdräkts dragkedjor av typen RONGSHENG RSF-I. Räddningsdräkterna är typgodkända, certifierade och rattmärkta av det anmälda organet DNV-GL enligt följande:

 1. Immersion Suit and/or anti-exposure (with inherent insulation), JIAXING RONGSHENG RSF-I. Notified Body is DNV-GL, 2014/93 EU MED, 1235710 HH Approval Number. Valid, but withdrawn to be replaced with below.
 2. Immersion Suit and/or anti-exposure (with inherent insulation), JIAXING RONGSHENG RSF-I. Notified Body is DNV-GL, 2014/93 EU MED, MEDD00000NE Approval Number.
 3. Immersion Suit and/or anti-exposure (with inherent insulation), JIAXING RONGSHENG RSF-I. Notified Body is DNV-GL, 2014/93 EU MED, MEDD00000NE Rev. 1 Approval Number.

Det måste fram mer information om denna specifika tillverkare för eventuella begränsningsåtgärder för de aktuella räddningsdräkterna. Rapportera detta till Transportstyrelsen som också vädjar till besättningar ombord på fartyg att kontrollera konditionen på sina räddningsdräkter.

Hur kontrollera

Anvisningar för besättningens månadsinspektion av räddnings- och antiexponeringsdräkter ombord.Vid inspektion av räddnings- och antiexponeringsdräkter enligt SOLAS regel III/20.7 rekommenderas följande förfarande (enligt MSC/Circ 1047):

 1. Kontrollera stängningsanordningarna på förvaringsväskan liksom väskans allmänna kondition så att dräkten lätt kan tas fram. Se till att instruktionerna för att ta på dräkten är läsbara. Kontrollera att dräkten motsvarar den typ och storlek som anges på väskan.
 2. Lägg ut dräkten på en ren, jämn yta. Kontrollera att dräkten är torr på in- och utsida. Kontrollera visuellt att ingen skada finns. Revor, rispor och hål bör repareras av "lämplig reparationsverkstad" enligt tillverkarens instruktioner.
 3. Kontrollera att dragkedjan lätt kan dras upp och ned. Smörj dragkedjans ut- och insida samt låset med det smörjmedel som rekommenderas av tillverkaren. Om dragkedjan inte fungerar, bör dräkten tas ur bruk och kasseras eller returneras till tillverkaren eller lämplig reparationsverkstad.
 4. Kontrollera i förekommande fall att ingen skada finns på den uppblåsbara kragen och/eller flytringen och se till att den är ordentligt fastgjord. Kontrollera att kvaliteten på munstycket/-styckena inte har försämrats. Kragen/flytringen bör pumpas upp och läcksökas minst var tredje månad (detta test gäller inte räddningsdräkter som även är uppblåsbara räddningsvästar). Läckor bör repareras av lämplig reparationsverkstad enligt tillverkarens instruktioner.
 5. Kontrollera reflexernas kondition och fästförmåga. Byt ut vid behov.
 6. I förekommande fall, kontrollera visselpipa och utgångsdatum på lampa och batteri.
 7. Återställ dräkterna i väskan med dräkternas dragkedjor fullt öppnade.
 8. Det är lämpligt att vid månadsinspektionerna låta manskapet träna påtagning av räddnings- eller antiexponeringsdräkterna.

Relaterad information