System för behandling av barlastvatten

På fartygen kan teknisk utrustning för hantering (behandling) av barlastvatten installeras. Det finns ett flertal olika system och metoder, t.ex. behandling med UV, ozon, fria radikaler och/eller elektrokemi. I maj 2015 var antalet typgodkända system femtiosju stycken.

Godkännande av teknik för hantering av barlastvatten

Systemen måste vara godkända i enlighet med den barlastvattenkonventionen.

Tekniska system för hantering av barlastvatten ska typgodkännas av en nationell myndighet i enlighet med IMO:s riktlinjer G8 "Guidelines for approval of ballast water management systems (resolution MEPC.174(58))", "2016 Guidelines for approval of ballast water management systems" (resolution MEPC.279(70)) eller BWMS Code (resolution MEPC.300(72)). IMO genomför nu en revidering av riktlinjen som kommer medföra förändrade krav på testning av barlastvattensystem i samband med typgodkännande.

Tekniska system som använder aktiva substanser ska dessutom godkännas av IMO. Detta i enlighet med IMO:s riktlinjer "Procedure for Approval of Ballast Water Management systems that make use of active substances(resolution MEPC.169(57) (G9))". I riktlinjerna definieras vad som avses med aktiva substanser. Godkännandet av system som använder aktiva substanser sker i två steg: ”basic approval” och ”final approval”.

Utsläppsnormer för utsläpp av behandlat barlastvatten

Tekniska system för hantering av barlastvatten ska behandla barlastvattnet så att koncentrationen av organismer och patogener inte överstiger de utsläppsnormer som anges i konventionens regel D-2 Ballast Water Performance Standard som lyder enligt nedan:

1. Fartyg som utför hantering av barlastvatten i enlighet med denna regel får släppa ut mindre än tio livsdugliga organismer per kubikmeter som har en minsta dimension som är större än eller lika med 50 mikrometer och mindre än tio livsdugliga organismer per milliliter med en minsta dimension som är mindre än 50 mikrometer och större än eller lika med 10 mikrometer; utsläpp av indikatororganismer får inte överstiga de i punkt 2 angivna koncentrationerna.

2. Indikatororganismer som norm för människors hälsa ska omfatta;

2.1 toxikogena Vibrio cholerae (O1 och O139) med mindre än 1 kolonibildande enhet (cfu) per 100 milliliter eller mindre än 1 cfu per gram (våtvikt) av djurplanktonprov,

2.2 kolibakterien Escherichia coli mindre än 250 cfu per 100 milliliter,

2.3 intestinala enterokocker mindre än 100 cfu per 100 milliliter.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se 

Relaterad information

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!