Var ska vald mottagningsanordning placeras?

Oavsett om man ska anlägga en sugtömningsanordning, en utslagsvask eller en landtoalett bör man noga överväga vilken placering som är lämpligast.

Frågor man bör ställa sig är;

  • Var kan båtarna lättast komma till för att lämna toalettavfallet utan att resten av hamnens trafik påverkas? Avvägning kan behöva göras mellan att inte behöva åka in för långt in i hamnen mot att det ska vara praktiskt att ta hand om avfallet exempelvis genom direktkoppling till kommunalt avlopp.
  • Är det möjligt att fler än en båt kan använda anordningen samtidigt?

Gå vidare för att anskaffa vald mottagningsanordning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!