Hur anskaffa vald mottagningsanordning?

När såväl teknik som placering är avgjord, är det dags att anskaffa mottagningsanordningen.

Tänk då på att:

  • Kontakta kommunen för att diskutera behov, krav och lösningar samt tillstånd för bygglov, strandskydd, arrendetider, avloppsanslutning och så vidare.
  • Kontakta Länsstyrelsen för att söka eventuella bidrag.
  • Kontakta återförsäljare av antingen färdig anläggning eller delar för att bygga en egen anläggning. Vilka leveranstider finns att ta hänsyn till? Vad kostar det?

Gå vidare för att slutföra arbetet med mottagningsanordning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!