Enklare registrering av fartyg

Till följd av lagändringar kommer det att införas nya regler som gör det enklare att regist­rera fartyg i fartygsregistret. De nya reglerna börjar gälla den 1 februari 2018.

Lagändringarna grundar sig på regeringens proposition 2016/17:205, som riksdagen antog den 26 oktober 2017.

Nya regler

De nya reglerna innebär i korthet följande för svenska fartyg.

  • Definitionen av skepp ändras till "fartyg vars skrov har en största längd som över­stiger 24 meterˮ. Det här gör att fartyg med en största längd på 24 meter eller mindre kommer att betraktas som båtar.
  • Alla båtar (oavsett användningsområde) med en största längd mellan 15 och 24 meter blir registreringspliktiga. Båtar med en största längd på 14,99 meter eller mindre kommer att vara registreringspliktiga om de används yrkes­mässigt inom vissa områden.
  • Möjligheten att ha ett inskrivet förbehåll om skeppsnamn upp­hör och kravet på att ha ett särskiljande skeppsnamn tas bort.
  • För att underlätta överföringen av skepp och skeppsbyggen som förvärvats i utlandet, införs en möjlighet att registrera skepp och skeppsbyggen villkorligt. Det här innebär att det blir möjl­igt att registrera skepp och skeppsbyggen villkorligt under högst en månad, om det är nödvändigt för att skeppet eller skepps­bygget ska kunna avregistreras slutgiltigt i det utländska registret.En villkorad registrering ger dock inte någon rätt till inskriv­ning av äganderätten eller inteckningar.

Kontakt och frågor

Om du har frågor kring de nya reglerna, kan du kontakta oss på följande e-postadress: enklareregistrering@transportstyrelsen.se.

Prenumeration

Anmäl dig gärna till vår prenumerationstjänst. Som prenumerant kan du på ett enkelt och smidigt sätt ta del av fortlöpande information från oss.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!