Sjöfartsseminarium 2019 med fokus på branschens förutsättningar

Den 6-7 februari 2019 är det dags för Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium.

Seminariet hålls i år i Göteborg på Quality Hotel 11.

Till Sjöfartsseminarium bjuder vi på TS in branschaktörer på sjöfartsområdet, såväl företag och personer som offentliga aktörer såsom akademier, myndigheter och departement, till att prata om aktuella frågor inom vårt område.

Årets seminarium kommer att fokusera på sjöfartens marknadsförutsättningar utifrån tre olika perspektiv:

  • Marknad: Hur ser marknadsförutsättningarna ut för den svenska sjöfartsnäringen, finns det förbättringspotential/behov? Finns de rätta förutsättningarna och incitamenten för en ökad transport till sjöss?
  • Miljö: Hur ser utvecklingen ut för en fossilfri sjöfart, vad behövs för att vi ska nå de globala klimatmålen till 2030? Vilka hinder och möjligheter finns det för omställning till ett fossilfritt transportsystem?
  • Arbetsmiljö: Inte heller sjöfarten skonades från #metoo vilket tydliggjordes genom #lättaankar. Hur arbetar sjöfartsbranschen för att få bort sexuella trakasserier och sexism så att sjömansyrket blir ett ”sjöhensyrke”?

Avgiften för deltagande är 950 kr exkl. moms och i den ingår lunch båda dagarna. På kvällen den 6 februari blir det mingel och middag för en kostnad av 365 kr exkl. moms.

Program

Program sjöfartsseminariet 2019

Presentation av ämnen och talare

Om du har några frågor eller förslag på vad som kan tas upp på seminariet är du välkommen att höra av dig till sjofartsseminarium@transportstyrelsen.se

Anmäl dig till seminariet

Varmt välkommen!

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.