Sjöfartsseminarium 2019 med fokus på branschens förutsättningar

Den 6-7 februari 2019 hölls Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium.

I år hölls seminariet i Göteborg på Quality Hotel 11.

Till seminariumet bjöd Transportstyrelsen in branschaktörer från sjöfartsområdet, såväl företag och personer som offentliga aktörer såsom akademier, myndigheter och departement, till att prata om aktuella frågor inom området.

Årets seminarium fokuserade på sjöfartens marknadsförutsättningar utifrån tre olika perspektiv:

  • Marknad: Hur ser marknadsförutsättningarna ut för den svenska sjöfartsnäringen, finns det förbättringspotential/behov? Finns de rätta förutsättningarna och incitamenten för en ökad transport till sjöss?
  • Miljö: Hur ser utvecklingen ut för en fossilfri sjöfart, vad behövs för att vi ska nå de globala klimatmålen till 2030? Vilka hinder och möjligheter finns det för omställning till ett fossilfritt transportsystem?
  • Arbetsmiljö: Inte heller sjöfarten skonades från #metoo vilket tydliggjordes genom #lättaankar. Hur arbetar sjöfartsbranschen för att få bort sexuella trakasserier och sexism så att sjömansyrket blir ett ”sjöhensyrke”?

Sammanfattning

Sammanfattning av Sjöfartsseminarium 2019

Program

Program sjöfartsseminariet 2019

Presentation av ämnen och talare

Presentationer

PresentationerFöreläsare
Stora miljövinster genom ökad effektivitet Ulf Siwe
Sjöfartsverket
Sjöfartens energianvändning

Linda Styhre
IVL Svenska Miljöinstitutet

Ökad andel gods på köl - för avlastning och för miljö Björn Garberg
Trafikverket
Hur arbetar sjöfartsbranschen med likabehandling och kränkande särbehandling?

Carolina Kihlström
Svensk Sjöfart

Metoo - är det inte bara en fluga?

Elin Stenberg
Tallink Silja
Anna Bergstrand
Skärgårdsbolaget

Transportstyrelsens reflektioner kring #metoo och #lättaankar

Fredrik Jonsson
Transportstyrelsen

Att prata #metoo med sjökaptener Erik Froste
Trafikverket Färjerederiet
Eko-bonus och hur vi kan främja intermodala godstransporter

Björn Olsson
Trafikanalys

Kloka vägval för godset – så kan sjöfart skapa hållbar tillväxt Ola Hjärtström
Norrköpings Hamn
Regeringens godstransportråd – från då, via nu till sen

Rikard Engström
Svensk Sjöfart

Utvecklingen på sjöfartsmarknaden Malin Lokrantz
Henrik Tunfors
Transportstyrelsen
Vanliga arbetsskador enligt Transportstyrelsens statistik

Patrik Jönsson
Transportstyrelsen

Framtida lotsplikt med ett flexibelt och mera riskbaserat synsätt

Jokim Milton
Transportstyrelsen

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!