Märkning av utrustning (Rattmärkt)

Lagen (2016:768) om marin utrustning och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:81) om marin utrustning omfattar krav på hur marin utrustning ska vara tillverkad, kontrollerad och märkt.

Krav på vilken utrustning som får användas, installeras eller placeras ombord på ett fartyg framgår av andra föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling.

Märkning

För rattmärkt utrustning ska det finnas en EU-försäkran om överensstämmelse i enlighet med 10 § i lagen (2016:768) om marin utrustning och ska vara utformad enligt bilaga 6 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:81) om marin utrustning. Försäkran ska utställas på produktens hela livslängd. De dokument som är utfärdade för produkten är en verifikation på att produkten är typgodkänd och får marknadsföras och placeras på fartyg.

Rattmärke med NB nr och år

Här ovan ser ni ett exempel på hur rattmärket kan se ut. De fyra första siffrorna är numret på det anmälda organ som utfört typgodkännandet och siffrorna efter snedstrecket motsvarar det år under vilket märkningen applicerats på produkten.

För rattmärkt utrustning ska det finnas en EU-försäkran om överensstämmelse i enlighet med 10 § i lagen (2016:768) om marin utrustning och ska vara utformad enligt bilaga 6 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:81) om marin utrustning. Försäkran är oftast utställd på fem år eller produktens livslängd. Detta innebär inte att produkter efter den tiden inte får användas, eller ska bytas ut, eller att försäkran måste förnyas. De dokument som är utfärdade för produkten är endast en verifikation på att produkten är typgodkänd och får marknadsföras och placeras på fartyg.

Elektronisk märkning

EU Kommissionen har beslutat om elektronisk rattmärkning (e-tag) som frivilligt ska kunna användas i framtiden och ersätta ovan nämnda märkning som används på marin utrustning sedan 1999. Denna standard ska förbättra säkerheten för marina utrustning. Tillverkare som använder de elektroniska taggarna får bättre skydd mot förfalskning och kan erbjuda sina kunder ytterligare funktioner.

Två olika teknologier har tagits fram för e-tagga utrustning och det är RFID (Radio Frequency Identification) som är ett chip:

E-tag i form av ett RFID-chip

eller data matrix formatering (QR kod):

E-tag i form av en QR-kod

När e-taggen är implementerad blir det lättare att identifiera felaktigt certifierade eller föråldrad utrustning.

För att öka e-taggens potential ska den europeiska sjösäkerhetsmyndigheten Maritime Safety Agency (EMSA) utveckla en lättanvänd app som kommer att vara tillgänglig för allmänhet och myndigheter.

EU förordningar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!