Atenförordningen - försäkringsplikt

Vissa passagerarfartyg måste ha försäkring för dödsfall och skador på passagerare i samband med sjöolycka eller där resgods har försvunnit eller skadats. För att visa att försäkringsplikten är uppfylld måste fartygen även ha ett certifikat utfärdat av Transportstyrelsen.

Den 1 januari 2013 trädde den så kallade Atenförordningen i kraft i Sverige. Därmed finns krav på obligatorisk försäkring för vissa passagerarfartyg.

Atenförordningen är en EU-förordning som heter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss.

Dessa fartyg omfattas av förordningen:

  • passagerarfartyg i internationell trafik
  • passagerarfartyg i inrikes trafik i fartområde A eller B.

Transportstyrelsen ska utfärda ett certifikat för dessa fartyg som utvisar att det finns en försäkring eller annan säkerhet som uppfyller kraven enligt Atenförordningen.

Ansökan om certifikat ska skickas till Transportstyrelsen. Till ansökan ska bifogas ett intyg från försäkringsgivaren om att försäkringen eller säkerheten täcker transportörens ansvar enligt Atenförordningen.

Ansökan ska ha kommit Transportstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före önskad giltighetsperiod för certifikatet.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!