Application for certificate - passenger insurance

BS09761

Den här blanketten är avsedd för redare vid ansökan om certifikat om obligatorisk försäkring.

Samtliga passagerarfartyg i internationell trafik och vissa passagerarfartyg i inrikes trafik ska vara försäkrade mot dödsfall och skador på passagerare i samband med olyckor eller då resgods har försvunnit eller skadats.

För att visa att försäkringsplikten är uppfylld måste fartygen ha ett certifikat utfärdat av Transportstyrelsen.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.