Många ändrade avgifter från den 1 januari 2020

Transportstyrelsen justerar ett stort antal avgifter den 1 januari 2020. Var tredje år görs en större översyn och i år är ett sådant år. Det rör sig om både sänkningar och höjningar samt en del nya avgifter, till följd av nya regler. En förändring som berör många är körkortsavgiften, som höjs med 30 kronor till 280 kronor.

Publicerades 2019-12-04

Utredning av säkerhetskulturen inom Sjöfartsverkets helikopterverksamhet klar

Transportstyrelsen har som en del i sin tillsynsverksamhet utrett säkerhetskulturen inom Sjöfartsverkets helikopterverksamhet. Utredningen har identifierat områden som fungerar bra och områden som behöver förbättras.

Publicerades 2019-10-21

Pressad arbetsmiljö för ombordanställda

Mer än en tredjedel av de som arbetar till sjöss upplever så hög arbetsbelastning att de inte har ork att göra andra saker efter arbetsdagens slut och 27 procent upplever att de inte har möjlighet att arbeta i lugnare tempo efter arbetsintensiva perioder. Det visar Transportstyrelsens undersökning.

Publicerades 2019-09-30