Sjöfart

Områden

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass och nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling

Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.

2019-05-15

Workshop om fritidsbåtsmotorers miljö- och klimatpåverkan

Transportstyrelsen, tillsammans med Göteborgs universitet, bjuder in till en workshop för att diskutera förutsättningar, hinder och lösningar för att minska den negativa påverkan från fritidsbåtsmotorer vad gäller miljö och klimat.

2019-04-01

Risker i farleder värderas för att undersöka behov av lots

Med moderna fartyg och tät trafik krävs moderna regler. Just nu pågår ett arbete med att se över lotsplikten och ta fram regler som underlättar för att undersöka behov av lots.

2019-03-25