Säkerhetsskyddschefens placering

2022-03-16

Vi får just nu mycket frågor som relaterar till säkerhetsskyddschefens placering inom organisationen.

Med anledning därav har vi uppdaterat informationen om säkerhetsskyddschefen under sidan Anmälan om säkerhetsskyddschef.