Regelgivning

Vi utformar regler för de fyra trafikslagen: vägtrafik, sjöfart, luftfart och järnväg. Reglerna gäller för såväl färdmedel som förare och passagerare. De kan handla om hur ofta tåg, bussar eller flygplan ska underhållas eller vilka krav som ställs vid en besiktning.

Reglerna gäller inte bara förare. De slår också fast vad som gäller för dig som passagerare. När ska du ha säkerhetsbälte på dig? Vad får du bära med dig in i flygplanet? Vilka krav ställs för att du ska få köra ett fordon eller framföra ett fartyg? För yrkestrafikföretag finns regler för förarnas kör- och vilotider. Om du ska starta ett flygbolag eller frakta gods på våra järnvägar, har vi skapat regler för det.

Internationella regler

Många regler och föreskrifter beslutas internationellt eller på EU-nivå. Det är särskilt tydligt för luftfart, sjöfart och järnväg, men blir allt vanligare för alla trafikslag. 

Internationella beslut tillsammans med ny kunskap och ny teknik gör det nödvändigt att anpassa de svenska reglerna. På så sätt får vi samma krav i olika länder, till exempel för övervakningen av tåg och flyg i internationell trafik. För att hålla jämna steg med utvecklingen tar vi fram nya regler och ändrar i befintliga regler. Det handlar om 100 –150 regler varje år.

Förenkling av regler

Att göra reglerna enklare är en viktig del av vårt regeringsuppdrag. Reglerna ska vara begripliga för dem som ska följa dem. Samtidigt ska de stämma överens med de transportpolitiska målen. De krav som formuleras utifrån reglerna ligger sedan till grund när vi prövar tillstånd och utövar tillsyn.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!