Vägtrafikolyckor på personnivå

Beskrivning:  Data om samtliga individer som varit inblandade i
vägtrafikolyckor på Sveriges samlade vägnät perioden 2003-2015. Med vägtrafikolycka menas en olycka som inträffat i trafik på väg, vari deltagit minst ett fordon i rörelse och som medfört personskada.

Exempel på variabler som finns i datasetet är kön, ålder, när och var olyckan skedde, olyckstyp, rådande väderlek, väglag och vilka typer av fordon som var inblandade i olyckan.

Datan är hämtad från informationssystemet Strada och innehåller nationell och regional olycks- och skadestatistik inrapporterad från polisen och sjukvården. Transportstyrelsen är huvudman för Strada som är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.
Utgivare: Väg- och järnvägsavdelningen
Verksamhetsområde: Olyckor och skador
Dataperiod: 20030101-20151031
Senast uppdaterad: 2015-10-31
Uppdateringsfrekvens: Runt den 15 varje månad
Villkor: Öppen data
Avgift: Fritt från avgifter
Kvalitet: Det finns två kvalitetsnivåer på datat i datasetet,
definitiv data (perioden 2003-2014) och preliminär data (innevarande år).
Kontaktpersoner: Khabat Amin

Läs mer om vidareutnyttjande av information.

Länk till dataFormat
 Transportstyrelsens öppna data JSON/XML

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!