Passager genom betalstationer för trängselskatt och infrastrukturavgift

Beskrivning: Här redovisas öppna data kopplat till passager genom uppsatta betalstationer i Göteborg, Stockholm samt vid Motala- och Sundsvallsbron. Datasetet är hämtat från ett datagemensamt system hos Transportstyrelsen. Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar. Infrastrukturavgifter tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. Läs mer om infrastrukturavgift och trängselskatt.

Den öppna datamängden innehåller tidpunkt och datum för passager genom uppsatta betalstationer i Göteborg, Stockholm samt vid Motala- och Sundsvallsbron. Av datamängden framgår också vilken typ av fordon som passerat en viss betalstation samt i vilken del av landet som fordonsägaren bor. Samtliga fält som finns i datasetet är specificerade och beskrivna nedan.

FältFormatExempelBeskrivning
Datum YYYY-MM-DD 2015-12-01 Datum för passage
Klockslag HHMM 06:30:59 Klockslag för passage
SkatteObjekt   "STH", "GBG", "MOT, "SUN" Område för avgift/skatt
Betalstation   "Roslagstull" Betalstation
Riktning   "UT", "IN" Körriktning
Län   "Västra Götalands Län" Län
Kommun   "Härryda" Kommun
Körfältsnummer   0,1,2  
Postnr   "435xx" Postnr - endast de 3 första siffrorna
Postort   "MÖLNLYCKE" Postort
Fordonstyp   "Personbil", "Lastbil" Fordonstyp

Utgivare: Skatte- och avgiftsavdelningen
Verksamhetsområde: Sektionen för tjänsteutveckling
Senast uppdaterad: 2015-12-10
Uppdateringsfrekvens: Ej fastställd
Villkor: Öppna data
Avgift: Fritt från avgifter
Kvalitet: För bland annat utländska fordonsägare saknas adressuppgifter. När ett värde saknas ersätt detta med texten "MISSING". Det kan också förekomma felregistreringar i datamängden, såsom Fordonstyp: Skoter.
Kontaktpersoner: Matz Arnaud

Läs mer om vidareutnyttjande av information.

Länk till dataFormat/storlek
Transportstyrelsens öppna data JSON/XML 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!