Tömningsstationer för toalettavfall

Här finner du data som beskriver var tömningsstationerna för fritidsbåtars toalettavfall finns i Sverige

Beskrivning: Datasetet innehåller geografiska koordinater
(longitud och latitud) över tömningsstationernas placering i landet, samt vilka kommuner och hamnar de finns i. Det finns en stor efterfrågan hos fritidsbåtsägare av att lättare kunna hitta till tömningsstationerna, samt att kunna rapportera eventuella fel och brister till hamnen. Om det enkelt gick att se vilka tömningsstationer som inte fungerade skulle det dessutom underlätta vår tillsyn över hamnarnas mottagningsmöjligheter, vilket i förlängningen leda till bättre efterlevnad av lagen och friskare vatten.

Verksamhetsområde: Båtliv och miljö
Senast uppdaterad: 2015-10-20
Uppdateringsfrekvens: Vid information om nytillkomna stationer eller ca 1ggr/månad
Villkor: Öppna data
Avgift: Fritt från avgifter
Kvalitet:
Kontaktperson: Lina Petersson

Läs mer om vidareutnyttjande av information.

Länk till dataFormat
Transportstyrelsens öppna data JSON/XML

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!