×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Villkor och regler

Den data som Transportstyrelsen gör tillgänglig är antingen öppna data eller villkorad data.

Öppen data

Öppen data är tillgänglig utan särskilda villkor och får vidareutnyttjas utan restriktioner.

Öppen data finns tillgänglig främst excel-format och tabeller. Vår målsättning är att så stor andel som möjligt av de öppna data som finns hos oss ska finnas tillgängligt för vidareutnyttjande i öppna format som CSV (semikolonseparerade filer) och XML.

Du som använder öppen data ska känna till att den har olika begränsningar och är öppen för tolkningar beroende bland annat på vad den innehåller och hur den sammanställs. Du ska också känna till att den är tillgänglig utan särskilda villkor och vi kräver ingen avgift för att du ska använda den.

Villkorad data

Transportstyrelsen tillgängliggörr också information som kan vidareutnyttjas under förutsättning att vissa på villkor är uppfyllda. Dessa villkor framgår i exempelvis Dataskyddsförordningen eller registerlagstiftningen för direktåtkomst. Denna typ av data kallas för villkorad data och kan lämnas ut om användaren går med på det avtal som gäller för att få använda den.