Allmänt om Transportstyrelsens arkiv

För att berätta om vilken information som finns på Transportstyrelsen och ge inspiration till vidareutnyttjande presenteras några redskap som kan underlätta sökandet efter information för den intresserade.

Arkivbeskrivningen

Arkivbeskrivningens syfte är att ge en övergripande bild av Transportstyrelsens verksamhet och verksamhetsinformation. Arkivbeskrivningen ger en introduktion till vilken information som finns på myndigheten.

Klassificering av verksamhetsinformation

Klassificeringsstrukturen är ett systematiskt sätt att beskriva Transportstyrelsens uppdrag och verksamhet. Den är uppbyggd efter de processer som finns på Transportstyrelsen och påverkas inte av hur organisationen ser ut. Genom klassificeringsstrukturen går det att bilda sig en djupare uppfattning om vilken information myndigheten har.

Arkivförteckningar

Förtecknandet av verksamhetsinformationen ger sökinstrument för att hitta i myndighetens arkiv.
Arkivförteckningar från de myndigheter som bildade Transportstyrelsen 2009 ger upplysningar om vilken information som numera förvaras på Transportstyrelsen.

Diarier

I ett diarium registreras ärenden kronologiskt utifrån när de påbörjas. Ett ärende kan bestå av olika många handlingar, allt ifrån en till flera hundra. Alla handlingar i ett ärende får samma diarienummer. Diarieföringen gör handlingarna lätta att återsöka.

Transportstyrelsen har ett huvuddiarium Didrik. Andra register som fungerar som diarier är ÄHS-instanserna för Körkort, Yrkestrafik, Trängsel och TSTT. Även Diabas är att anse som ett diarium.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!