Öppna data

Den information som Transportstyrelsen förvarar i sina system är en gemensam samhällsresurs som vi vill att medborgare och näringsliv i så stor utsträckning som möjligt ska kunna vidareutnyttja. I vissa fall är däremot informationen känslig och behöver skyddas med villkor.

På den här sidan finns information om vilka data som vi idag tillgängliggör utan avgifter eller villkor. Här finns också hänvisningar till information där åtkomsten är begränsad av olika skäl, så kallad villkorad data. Vissa av dessa kan den som uppfyller uppställda villkor få ta del av.

Du har enligt lag rätt att begära ut myndighetens digitala information för vidareutnyttjande, Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.  

Villkorad data

Lista över den information som Transportstyrelsen av olika skäl har begränsat den allmänna åtkomsten till når du via Villkorad data utifrån trafikslag. 

Öppna data utan villkor 

Öppna data är information som tillgängliggörs utan avgifter eller villkor och får vidareutnyttjas utan restriktioner. För Transportstyrelsens del tillhandahåller vi främst öppna data i form av exempelvis flygplats-, fordons- och järnvägsstatistik.

Öppna data utifrån trafikslag

Öppna format

Nedan finns den öppna data som hittills är tillgänglig i öppna format.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!