Aktuellt inom NIS

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

9 nyhetsartiklar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lanserar Infosäkkollen 2023

Den 17 maj 2023 lanserade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Infosäkkollen 2023. I lanseringen ingår även It-säkkollen. Det är två frivilliga undersökningar som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informations- och cybersäkerhetsarbete och erbjuds till samhällsviktiga verksamheter som omfattas av NIS-regleringen.

Publicerades 2023-05-17

Vägledning för dig som arbetar utifrån NIS-direktivet inom transportsektorn

Vägledning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:14) om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga leverantörer inom transportsektorn.

Publicerades 2023-05-09

NIS konferensen 2023 anordnas den 10 maj

2023 års NIS-konferens är den tredje i ordningen och kommer till stor del att ägnas åt NIS 2. Det nya direktivet innehåller många nyheter och som deltagare på konferensen får du möjlighet att fördjupa dig i den nya regleringen. Sveriges främsta experter på NIS kommer att finnas på plats på Clarion Sign i Stockholm.

Publicerades 2023-02-01

Polisanmälan av IT-incidenter som orsakats av angrepp

På regeringens uppdrag vidarebefordrar MSB från och med 1 oktober 2022 de notifieringar och ifyllda formulär som rapporteras in till MSB, och som innehåller beskrivningar av incidenter som kan antas ha sin grund i en brottslig handling, till Polismyndigheten där en polisanmälan kan komma att upprättas. Syftet är att öka andelen polisanmälda it-brott och öka möjligheten att klara upp fler brott.

Publicerades 2022-10-06

Transportstyrelsens nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder

Transportstyrelsen har nyligen släppt föreskrifter för transportsektorn, TFSF 2022:14 om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn. Föreskriften träder i kraft den 1 juli 2022 och gäller alla fyra transportslag.

Publicerades 2022-05-05